กลุ่มอำนวยการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 Facebook :อำนวยการกำแพงเพชร โทร.088-2863591
1.จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
  - รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่4/2563
 
 
 
มาตรฐานสำนักงานเขต