กลุ่มอำนวยการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 Facebook :อำนวยการกำแพงเพชร โทร.088-2863591
เอกสารมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560
1.คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ที่ 135/2563
2.มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ 3 (ไฟล์ word)
3.คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบ e-MES
4.ดาวน์โหลดเล่มคู่มือมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560
5.Linkรายงานมาตรฐานสำนักงานเขต