ตัวอย่างแบบรายงานการประเมิน ภาค ข , ภาค ค และตารางกำหนดการสัมภาษณ์ (ภาค ค)

เผยแพร่เมื่อ 13 กันยายน 2566 1 507 Share

รับสมัครบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคคลกรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

เผยแพร่เมื่อ 9 สิงหาคม 2566 261 Share

การจัดห้องสอบสัมภาษณ์ภาค ค การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ

เผยแพร่เมื่อ 9 กรกฎาคม 2566 3,849 Share

มีต่อ

มีต่อ