ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   &   
คู่มือการใช้งาน ระบบสารบรรณอีเลคทรอนิกส์ [E - Office]
   
 
|- คู่มือการใช้ E-Office 
  L เว็บไซต์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2  www.kpp2.go.th
ระบบของสมาชิก
เข้าสู่ระบบ   |- เข้าสู่ระบบการ รับ - ส่ง หนังสือ
ระบบ รับ - ส่ง หนังสือ   |- ตรวจสอบหนังสือเข้าใหม่
  |- ทะเบียนรับหนังสือ
  |- ส่งหนังสือใหม่
  L ทะเบียนส่งหนังสือ  
ระบบสมาชิก   |- ผังองค์กรและบุคลากร
  |- แก้ไขข้อมูลหน่วยงานของคุณ  
  |- แก้ไขข้อมูลส่วนตัวคุณ  
  L ติดต่อสอบถาม  
  L ระบบฝากข้อความ  
ทิป & เทคนิค   |- วิธีเปิดไฟล์เอกสารที่ดาวน์โหลดมาใช้งาน
       
           

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โทร. 0-5578-1502 ต่อ 19
E-mail Address :  DLICT@kpp2.go.th