ร ะ บ บ ส ม า ชิ ก - ฝ า ก ข้ อ ค ว า ม
 • ใช้ในกรณีที่ท่านไม่สามารถติดต่อผู้ดูแลระบบ ฝ่านทางอีเมล์ได้
 • ต้องการฝากประชาสัมพันธ์ หรือข้อความสั้น ๆ ติดต่อกับหน่วยงานอื่น หรือสมาชิก


 1. เริ่มใช้งาน คลิกที่เมนู ระบบสมาชิก คลิก ระบบฝากข้อความ
 2. ในช่องข้อความ
  • พิมพ์ข้อความ ท่านสามารถใช้คำสั่ง HTML เพื่อจัดการกับข้อความได้
  • คลิกปุ่ม เพิ่มข้อความ เมื่อต้องการส่งฝากข้อความ
  • ข้อความที่แสดง ถูกกำหนดให้แสดงโดยผู้ดูแลระบบ
  • คลิก แสดงข้อความทั้งหมด เพื่อดูข้อความของสมาชิกตั้งแต่เริ่มใช้งาน จนถึงปัจจุบัน