[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก] [Home]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 336485  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2554 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหัวรัง
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและ อาจารย์วิรัตน์ โพธิ์หวี และครอบครัวบริจาคเงินสร้างรั้วโรงเรียน

      เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและ ผอ.พีระเมศวร์ บุญเพ็ชรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวรัง รับมอบเงินจาก อาจารย์วิรัตน์ โพธิ์หวี คุณจรัส โพธิ์หวี และคุณธีรพล โพธิ์หวี เป็นเงินจำนวน 12,000 บาท เพื่อสร้างรั้วและเวทีหอประชุม ทางโรงเรียนบ้านหัวรังขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ (ณัฐชาภรณ์ บุญเพ็ชรัตน์ ภาพ:ข่าว) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2554 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปากคลองลาน
หัวข้อข่าว : เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา

     สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554เวลา 16.37 น. ด้วยพระอาการติดเชื้อในกระแสพระโลหิต ณ ตึก 84 ปี โรงพยาบาลศิริราช รวมพระชันษา 85 ปี เศร้าโศก ดั่งโลกสิ้น เหมือนแผ่นดินจะสิ้นใจ หวั่นไหวสะท้านไทย น้ำตาไหลลงเจือดิน อาทิตย์มามืดดับ จันทราลับลงเมฆิน ทั่วโลกจึงได้ยิน เสียงแผ่นดินกำสรวลบน เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ ภูมิภัทร์สิ้นพระชนม์ ขอให้พระองค์นั้น สถิตพลันสวรรค์ฟ้า......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2554 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพะโยม

     คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของบุตรชายอันเป็นที่รักของครอบครัว ดร.รมย์ พะโยม ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2554 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปากคลองลาน
หัวข้อข่าว : วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

     28 กรกฎาคม 2554 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร พระชนมายุครบ 59 พรรษา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ และมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปากคลองลาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต2 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2554 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา
หัวข้อข่าว : ประกาศผลสอบพนักงานราชการ

     ตามที่โรงเรียนประชารักษ์ศึกษาประกาศรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกสุขศึกษาพลศึกษา และได้ดำเนินการสอบเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 แล้วนั้น โรงเรียนประชารักษ์ศึกษาจึงขอประกาศผลผู้สอบแข่งขันได้ ดังประกาศนี้ [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ปิดหน้าจอนี้] ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2554 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี
หัวข้อข่าว : นิเทศสอบคณิตศาสตร์ การอ่าน-เขียนภาษาไทยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

     เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 นางอังคณา จาดดำ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี ได้ต้อนรับศน.ณรงค์ เกี้ยวเกิด ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มคลองลานพัฒนา ดำเนินการสอบคณิตศาสตร์ การอ่าน- เขียนภาษาไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคีจึงขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง (ปรานันท์ / ภาพ:ข่าว) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2554 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวท่าน ดร.รมย์ พะโยม

     เหมือนฟ้าฟาดลงกลางใจให้เจ็บปวด สุดร้าวรวดเจ็บแทบดิ้นคราสิ้นสูญ ลูกจากพ่อจากพี่จากแม่ ให้อาดูร สุดว้าวุ่น ชอกช้ำ ระกำใจ ลูกเจ็บไข้ ได้รักษา หยูกยาบ้าง ยังมีทาง กลับตื่น ฟื้นคืนได้ แต่นี่ช่าง รันทด สลดใจ ลูกจากไป เพียงสักคำ ไม่อำลา จากวันนี้ ต่อไป ไม่เห็นแล้ว ไร้วี่แวว คงชะแง้ แลคอยหา เช้าเคยไป ร่ำเรียน เวียนกลับมา โอ้ลูกจ๋า พ่อแม่รัก จักคอยใคร แสงเทียนดับ ลับลาแล้ว ครานี้ ชาติหน้ามี ขอเป็นเช่น ใจหมาย เกิดเป็นลูก ครองสุข ทุกชาติไป ขอกุศล ดลให้ ลูกไปดี........ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ่ง ผู้บริหาร ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2554 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา
หัวข้อข่าว : ประชารักษ์เกมส์

     โรงเรียนประชารักษ์ศึกษาจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน โดยรอบการแข่งขันชิงชนะเลิศ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2554 ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ปกครอง นักเรียน คณะครูทุกท่าน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2554 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา
หัวข้อข่าว : แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2554

     โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายกัลยณมิตร และองค์การบริหารส่วนตำบล สืบสานวัฒนธรรมไทย แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2554 ถวายวัดในตำบลคลองสมบูรณ์ ขอขอบคุณอบต.คลองสมบูรณ์ โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายกัลยณมิตร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2554 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านคลองเตย
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ดร.รมย์ พะโยม

     ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองเตย ขอแสดงความเสียใจ กับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของบุตรชายคนเล็กของครอบครัวพะโยม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2554 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหัวรัง
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา

      เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ผอ.พีระเมศวร์ บุญเพ็ชรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวรัง พร้อมคณะครู และนักเรียน ผู้ปกครอง จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา เป็นการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์และสืบสานประเพณีไทย ณ วัดสิทธิวราราม ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร (ณัฐชาภรณ์ บุญเพ็ชรัตน์ :ภาพ:ข่าว) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2554 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี
หัวข้อข่าว : นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานทันตสาธารณสุข

      เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2554 นางอังคณา จาดดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี นางบุญมา ทับเจริญ นางสาวอุทัยรัตน์ ราดด่านจาก และตัวแทนนักเรียนจำนวน 10 คน ได้เข้าร่วมนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานทันตสาธารณสุข ในโรงเรียนประถมศึกษาอำเภอคลองลาน ประจำปี2554 จัดขึ้น ณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ซึ่งมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนการดำเนินงานต่างๆ มีการตอบปัญหา และประกวดยุวทูตฟันดีอำเภอคลองลานซึ่งผลการตัดสินเด็กหญิงวัฒนา ปอดอ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดยุวทูตฟันดี (ปรานันท์ / ภาพ:ข......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2554 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี
หัวข้อข่าว : ประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล

      เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 นางอังคณา จาดดำ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินการดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิล จากคณะกรรมการโครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิลจังหวัดกำแพงเพชร กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคีจึงขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูง(ปรานันท์/ภาพ:ข่าว) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2554 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี
หัวข้อข่าว : รับการประเมินการประกันคุณภาพภายใน

      เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพภายในจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ซึ่งนำทีมคณะกรรมการประเมินโดย ศน.ณรงค์ เกี้ยวเกิด ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนคลองลานพัฒนา จากการประเมินในครั้งนี้ทำให้โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคีได้รับการชี้แนะแนวทางที่เป็นประโยชน์อย่างมาก คณะครูโรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคีจึงขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูง(ปรานันท์ / ภาพ:ข่าว) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2554 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต
หัวข้อข่าว : การแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2554 ของโรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต

     การแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2554 ของโรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขตได้จัดแข่งขันกีฬาสีวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2554 ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชนเป็นอย่างดียิ่ง มีการแข่งขันกีฬา ฟุตบออล วอลเล่ย์บอล ตะกร้อ เปตองและกีฑา......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 44/48 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
โทร. 0-5578-1420 sukvit@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์สพป.พิจิตร เขต 1